O firmie

WARMIŃSKA Sp. z o.o. (do 31.09.2012 Spółdzielnia Warmińska) powstała w 1950 r. Początkowo zatrudniała 19 pracowników, obsługujących 12 maszyn do szycia - w tym 5 elektrycznych. W pierwszej dekadzie działalności nastąpił bardzo dynamiczny rozwój produkcji: zakupiono większą ilość maszyn do szycia, a zatrudnienie w roku 1960 wynosiło już 160 osób. W kolejnych latach funkcjonowania firmy nastąpił wzrost produkcji odzieży szpitalnej, również na eksport do Rosji, Czechosłowacji, Libii oraz Holandii i Niemiec. W roku 1976 nasze produkty pojawiły się pierwszy raz na targach krajowych w Poznaniu. W tym samym roku WARMIŃSKA wprowadziła się do nowego budynku, dzięki czemu zyskała przestrzenne hale produkcyjne. W konsekwencji poprawiły się warunki pracy, wzrosło zadowolenie pracowników i możliwości rozwoju produkcji.

Lata 1977 - 1978 to dla WARMIŃSKIEJ przełomowy moment - nawiązana została współpraca z firmą Johnson & Johnson. W produkcji pojawiły się czepki operacyjne jednorazowego użytku - modele Elast i All.
W kolejnych latach następowało systematyczne zwiększanie produkcji czepków – w 1990 r. wyprodukowano ponad 8 mln. sztuk, a także wprowadzono 2 nowe modele czepków: Flott i Top.

Rok 1990 to nowa era dla WARMIŃSKIEJ. Wybrany został nowy Zarząd, który działa do chwili obecnej. Zredukowana została liczba pracowników administracji, a jednocześnie zwiększona liczba pracowników produkcji.

W 1993 roku WARMIŃSKA otrzymała certyfikat ISO 9002, a w roku 2003 specjalistyczny certyfikat na produkcję wyrobów medycznych. Obecnie firma posiada następujące certyfikaty:

  • DIN EN ISO 9001:2008

  • EN ISO 13485:2007

W roku 2001 szwedzki koncern medyczny Mölnlycke Health Care AB odkupił udziały w rynku jednorazowych wyrobów medycznych od Johnson & Johnson. Od tej pory WARMIŃSKA kontynuuje produkcję czepków pod nową marką Mölnlycke Barier. W kolejnych latach roczne zamówienia przekraczają 60 mln sztuk.

W 2012 roku WARMIŃSKA pozyskała nowego istotnego klienta - brytyjską firmę BUNZL, która pod marką Universal zaopatruje w czepki szpitale na Wyspach Brytyjskich.

Z dniem 01 października 2012 r. nastąpiła zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa. Firma funkcjonująca przez 62 lata jako Spółdzielnia przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zachowując status zakłądu pracy chronionej. Wysokość kapitału zakładowego to 1 858 100 zł.

WARMIŃSKA obecnie:
- jest firmą zarządzaną nowocześnie, w oparciu o nowe technologie,
- daje zatrudnienie dla ok. 600 mieszkańców Warmii i Mazur,
- od ponad 10 lat posiada odpowiednie certyfikaty ISO,
- potrafi sprostać niemal każdemu zamówieniu!!!

Polityka jakości