Certyfikaty

8 marca 1993 roku WARMIŃSKA otrzymała pierwszy certyfikat ISO 9002. Od tamtej pory firma ciągle doskonali swój System Zarządzania Jakością i poddaje się auditom recertyfikującym. W 2018 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o zaprzestaniu certyfikacji pod kątem normy 9001, utrzymując jednocześnie wdrożony wcześniej system.

W roku 2003 otrzymaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla wyrobów medycznych wg ISO 13485:2003, który również od tamtej pory podlega regularnej recertyfikacji (obecnie 13485:2016-04).