O firmie

WARMIŃSKA Sp. z o.o. powstała w 1950 r. W latach 1950-2007 firma funkcjonowała pod nazwą Warmińska Spółdzielnia Inwalidów, w latach 2007-2012 jako Spółdzielnia Warmińska.

Początkowo zatrudniała 19 pracowników, obsługujących 12 maszyn do szycia – w tym 5 elektrycznych. W pierwszej dekadzie działalności nastąpił bardzo dynamiczny rozwój produkcji: zakupiono większą ilość maszyn do szycia, a zatrudnienie w roku 1960 wynosiło już 160 osób. W kolejnych latach funkcjonowania firmy nastąpił wzrost produkcji odzieży szpitalnej, również na eksport do Rosji, Czechosłowacji, Libii oraz Holandii i Niemiec. W roku 1976 nasze produkty pojawiły się pierwszy raz na targach krajowych w Poznaniu. W tym samym roku WARMIŃSKA wprowadziła się do nowego budynku, dzięki czemu zyskała przestrzenne hale produkcyjne. W konsekwencji poprawiły się warunki pracy, wzrosło zadowolenie pracowników i możliwości rozwoju produkcji.

Lata 1977 – 1978 to dla WARMIŃSKIEJ przełomowy moment – nawiązana została współpraca z firmą Johnson & Johnson. W produkcji pojawiły się czepki operacyjne jednorazowego użytku – modele Elast i All.
W kolejnych latach następowało systematyczne zwiększanie produkcji czepków – w 1990 r. wyprodukowano ponad 8 mln. sztuk, a także wprowadzono 2 nowe modele czepków: Flott i Top.

Rok 1990 to nowa era dla WARMIŃSKIEJ – wybrany został nowy Zarząd. Zredukowana została liczba pracowników administracji, a jednocześnie zwiększona liczba pracowników produkcji.

W 1993 roku WARMIŃSKA otrzymała certyfikat ISO 9002, a w roku 2003 specjalistyczny certyfikat na produkcję wyrobów medycznych ISO 13485. Do roku 2018 WARMIŃSKA certyfikowała swój system zarządzania jakością zarówno pod kątem normy 9001 jak i 13485. Od roku 2018 Zarząd podjął decyzję o certyfikacji wyłącznie pod kątem normy medycznej 13485, choć firma dalej utrzymuje wdrożony system zarządzania zgodny z normą 9001.

W roku 2001 szwedzki koncern medyczny Mölnlycke Health Care AB odkupił udziały w rynku jednorazowych wyrobów medycznych od Johnson & Johnson. Od tej pory WARMIŃSKA kontynuuje produkcję czepków pod nową marką Mölnlycke Barier. W kolejnych latach roczne zamówienia przekraczają 60 mln sztuk.

W 2012 roku WARMIŃSKA pozyskała nowego istotnego klienta – brytyjską firmę BUNZL, która pod marką Universal zaopatruje w czepki szpitale na Wyspach Brytyjskich.

Z dniem 01 października 2012 r. nastąpiła zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa. Firma funkcjonująca przez 62 lata jako Spółdzielnia przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zachowując status zakładu pracy chronionej. Wysokość kapitału zakładowego na dzień przekształcenia wynosiła 1 858 100 zł.

Z końcem kwietnia 2018 roku Prezesi WARMIŃSKIEJ, sprawujący swoja funkcję nieprzerwanie przez 28 lat, udali się na zasłużone emerytury. Jednocześnie powołany został nowy Zarząd, który dba o dalszy rozwój WARMIŃSKIEJ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.